2013. március 31.

Feltámadási ünnepség Süttőn...

Jézus

Feltámadtál!
Én is feltámadok...
Nem győz le a halál!
És Te vagy az Ok.

Magadat adtad értünk;
szabadjon újra élnünk.
Mit Ádám s Éva eldobott;
az Élet szíve feldobog.

Ha ezt el tudod hinni,
lesz miért Istenben bízni.

Legyen ez a Húsvét a Tied:
szülje újjá a hited!
2011. március 24.
/forr: Poét.hu/

Az időjárás is kegyes volt hozzánk. Enyhe , kellemes időben vehettünk részt a tűzszentelésen, és még a feltámadási körmenetet is elvégezhettük kinn a szabadban, igaz ekkor már szemerkélt az eső...
Gyönyörű, bensőséges igazi szép ünnepen élhettük át a csodát : "Krisztus feltámadott !"
Áldott, békés Húsvétot...

Boldog, napfényes , pirostojásos, áldott Húsvétot kívánok minden kedves blogtársamnak, sok-sok szeretettel: Panni

2013. március 29.

Nagypénteki szertartás a Süttői Szent Lipót templomban

A Szentsír.
Nagypéntek


A mai nap szertartása egy komoly hangvételű, mély elmélkedés, arról amit Jézus értünk tett megváltói művével.
Annyira megrendítő ez a nap, hogy az Egyház ma lemond a szentmise áldozat bemutatásáról, hogy erős jelekkel a keresztre irányítsa tekintetünket.
Mégis a mai szertartás menetében sokban hasonlít a szentmiséhez.
Itt is van Ó-szövetségi és Új-szövetségi olvasmány. Evangéliumot olvasunk, azaz ünnepélyes formában éneklik Jézus szenvedés történetét a passiót.
Elimádkozzunk a Mi Atyánkot, és az áldozás sem hiányzik. Csupán az átváltoztatás helyett kereszt - hódolatot  végzünk.
Erős jelként, ma a szertartás központi helye a Szent Kereszt felmutatása - amelyet csak a megdöbbenésünk követhet. Ilyen nagy volt vátságunknak a díja. Mégsem állhatunk meg csupán a megdöbbenés érzésénél. Ennél tovább kell lépnünk - mert a zsidókhoz irt levél is így bíztat: „ Járuljunk bizalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmat nyerjünk, amikor segítségre szorulunk.” És igazából nincs a világon olyan ember aki ne szorulna kegyelemre, és nincs is olyan időszaka az életünknek amikor ne lenne szükségünk Isten életet adó kegyelmére. Így az idei Nagy- Pénteken újra bizalommal jövünk megváltó Krisztusunkhoz, újra magunkkal cipeljük bűneink terhét, azért hogy letehessük Jézus keresztje alá, hogy így megkönnyebbüljünk és felszusszanjunk a megváltottság örömétől. Most már következhet a szentáldozás, jöhet a húsvéti álleluja, mert megváltottak vagyunk, és arra rendeltek, hogy életünk legyen - mégpedig örök életünk Krisztus életet adó keresztjének erejéből.
/frh.theol.u-szeged.hu/

Jézus szenvedésének története...


Ima mindenkiért.


bevonulás a letakart kereszttel.

A kereszt leleplezésének mozzanatai.Hódolat a kereszt előtt.
A Szentsír megnyitása

Nagypéntek.

"Kitárt karjával ég és föld között
rám néz, még itt van.. élet és halál között.
Még szólni akar, szeme még keres,
nevemen szólít, azt suttogja: szeress!"

2013. március 27.

Nagycsütörtök...


  NAGYCSÜTÖRTÖKÖN

A szél suhogva borzong
az olajfa-lombokon.
A kanyargós úton, által az erdőn
tömöttsorú fáklyások jönnek.

Testemet ételül adtam,
véremet italul adtam,
könnyel mostam meg lábaitokat;
Mégis egyedül maradtam.

Hajnal-derengés borzong
a sötét lombokon.
Judás után, által az erdőn
sátánarcú fáklyások jönnek.

Testvéreim, tanítványaim!
Égignyúló kemény kereszten
holnap megölnek engem!
És ti alusztok, mélyen alusztok!
                                Dsida Jenő

2013. március 25.

Még mindig sírnak...

Amikor kivágtuk a veszélyesen nagyra növő nyírfákat a kertünkben, akkor még jó ötletnek tűnt, hogy kettő csonkot meghagyva, majdan virágtartónak nevezem ki őket.
Rossz ötlet volt.
Amúgy sem nyugodt kedélyemet nap mint nap borzolja a torzókból folydogáló fehér nedv...

Csöppre csöpp...szomorú látvány. Vajon meddig fognak még könnyeket hullatni ?

Megfagyva bár...

Zord volt a reggel, amikor a templomba igyekeztünk. Március 24. , Virágvasárnap...
Úgy éreztem, csak a lábam fázott...a lelkem azonban átmelegedett a szép szertartástól.